16

Atelier voor volwassenen in Ouderkerk aan de Amstel en Nuenen

In het atelier wordt volop geëxperimenteerd. Het atelier is gericht op het persoonlijk proces en haar dilemma’s, met verdieping van de kwaliteit van het werk als doel. De begeleiding is persoonlijk, intensief en met aandacht voor ieders ontwikkeling, motieven en overwegingen.
De cursus is om de week: de ene week in Ouderkerk aan de Amstel, de andere week bij Ruimte in Beeld in Nuenen. (uitgezonderd de cursus op woensdagochtend in Nuenen, deze omvat 12 lessen)
De cursussen worden begeleid door Noor Geurts

Ouderkerk:

Donderdagavond, om de week van 19.45 tot 22.00
Vrijdagochtend, om de week van 09.15 tot 11.45
kosten: 8 lessen 150 €

Nuenen
Woensdagochtend: 9.15-11.45  Kosten: 12 lessen 195 €
Woensdagavond: 19.45-22.00  Kosten: 8 lessen 150 €                                                                                                                                                                               Donderdagochtend: 9.15-11.45  kosten: 8 lessen 15o €

De ateliers zijn weer gestart,  instromen tijdens het seizoen is mogelijk. 

Express your thoughts


+ twee = 5